Bedrijf starten

Alvorens een daadwerkelijke stap te zetten is het belangrijk goede voorbereidingen te treffen voordat naar Brazilië wordt afgereisd. Men moet zich ter degen realiseren dat Brazilië een fantastisch land kan zijn om zaken te starten, aan de andere kant is Brazilië een land waar de wetgeving dusdanig complex en ondoorzichtig is dat er vele gevaren schuilen. De voorbereidingstijd en de periode voor ‘return on investment’ moeten derhalve tegen beduidend langere tijdlijnen gezet worden dan wij in Europa gewend zijn. Als eenmaal de eerste successen behaald worden kan het ook meteen heel erg snel gaan.

Eén van de zaken die van belang is te weten hoelang men in Brazilië mag verblijven. Zie hiervoor bij de betreffende pagina voor het verkrijgen van een (tijdelijke) verblijfsvergunning.

Spreekt u Portugees? Dit is (op de enkele uitzondering na) een absolute voorwaarde om in Brazilië zaken te doen. Het klinkt wat bizar, maar toch wordt er gemiddeld genomen door de Brazilianen slecht tot geen Engels gesproken. Spreekt u geen Portugees? Neem dan een vertrouwenspartner in de arm die de zaken voor u kan behartigen. Het is sowieso raadzaam een vertrouwenspartner in de arm te nemen die de lokale markt kent. De Braziliaanse cultuur kenmerkt zich door een zeer informeel circuit. Dit kan uiteraard een Braziliaanse vertrouwenspartner zijn. Wees hierbij echter zeer voorzichtig. Zie hiervoor tevens de cultuurverschillen.