Verblijfsvergunning

Afhankelijk van de doelstelling en activiteiten kent Brazilië diverse mogelijkheden om een verblijfsvergunning te verkrijgen.

Toeristenvisum

Allereerst kent Brazilië het toeristenvisum. Voor mensen die woonachtig zijn in de Europese Unie geldt dat men maximaal 180 dagen per jaar in Brazilië mag verblijven. Hiervoor behoeft voor vertrek geen visum te worden aangevraagd bij de Braziliaanse ambassade of Consulaat.

Met betrekking tot deze 180 dagen gelden nog wel wat restricties en kanttekeningen. Allereerst worden deze 180 dagen niet zondermeer toegekend. De wet zegt dat het een maximum van 90 dagen aaneengesloten is en er een mogelijkheid bestaat voor nog eens maximaal 90 dagen aaneengesloten. Deze periodes van 90 dagen behoeven overigens niet aaneengesloten te zijn. Dit mag in elk willekeurig aantal dagen zijn. (Bijv. in januari 25 dagen vervolgens in maart/april 49 dagen enz. Als de periode van 90 dagen maar niet wordt overschreden).

Als de periode van 90 dagen overschreden gaat worden moet bij de Polícia Federal (in de plaats waar u verblijft) persoonlijk verlenging worden aangevraagd voor de 2e periode van 90 dagen. Er wordt meestal geen probleem van gemaakt, maar…… het is volstrekt geen zekerheid dat die verlenging ook wordt gehonoreerd. Reclameren en je recht opeisen heeft door de bank genomen geen zin (zie ook cultuurverschillen). Als wel akkoord wordt gegeven dan kan de 2e termijn van 90 dagen worden benut.

Dan blijven er nog wat varianten over. De regel van het toeristenvisum laat namelijk enige ruimte over voor interpretatie. De interpretatieverschillen zitten hem in het volgende:

• De 2 x 90 dagen geldt vanaf de 1e dag dat u arriveert in Brazilië. Stel u arriveert de 1e keer in Brazilië op 5 juli 2008. Het jaar waarin de 2 x 90 dagen verbleven mag worden loopt dan tot en met 4 juli 2009.

• De 2 x 90 dagen geldt per kalenderjaar. Stel u arriveert de 1e keer in Brazilië op 5 juli 2008. Dan loopt het jaar waarin de 2 x 90 dagen verbleven mag worden van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2008. Deze versie biedt u dan de mogelijkheid om met een interval van 90 dagen een volledig jaar in Brazilië te verblijven. De teller staat dan op 1 januari 2009 weer op ‘nul’ en dan kan weer 2 x 90 dagen worden verbleven in Brazilië.

• De 2 x 90 dagen geldt over een venster van 1 jaar. Deze variant is even wat complexer. Hierbij is de periode van het jaar een schuivend venster over de kalender. Stel u arriveert de 1e keer in Brazilië op 3 juli 2008 en u verblijft de 1e 90 dagen tot en met 30 september 2008. Vervolgens verblijft u de 2e 90 dagen vanaf 2 oktober 2008 tot en met 31 december 2008 in Brazilië. Deze optie geeft u de mogelijkheid om vanaf 1 april 2009 weer een nieuwe periode te verblijven van 90 dagen.

De wet geeft hier geen uitsluitsel over. Bij navraag bij de diverse instanties blijkt hierover geen eenduidigheid te bestaan. Kortom, zoek het zelf maar uit…… Aan dat zelf uitzoeken/regelen zit overigens wel 1 maartje…… welke interpretatie u ook de beste mogen vinden……, de Douane/ Polícia Federal heeft altijd gelijk!!